Що таке система енергоменеджменту

Енергоаудит Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ

Система енергоменеджменту (СЕМ) забезпечує процеси та системи, необхідні для запуску енергетичних міркувань, а також управління енергією в повсякденних операціях, як частина організаційної стратегії підвищення енергетичної ефективності.

Існує міжнародний стандарт, який визначає всі вимоги до СЕМ. ISO 50001 може бути реалізований незалежно від типу використовуваної енергії. Ці вимоги використовуються для встановлення та впровадження системи постійного вдосконалення для управління енергією та підвищення енергетичних показників.

Базуючись на загальних елементах стандартів системи управління ISO, ISO 50001 має високий рівень сумісності з системами управління якістю ISO 9001 та системами екологічного менеджменту ISO 14001.

Наявність СЕМ не є необхідним для успішного проекту енергозбереження, але це може бути корисним для багатьох завдань, особливо всіх, пов’язаних з експлуатацією та вимірюваннями.


Чому корисно мати систему енергоменеджменту?

Енергетичний менеджмент є ключем до контролю та зменшення споживання енергії в організації. У СЕМ передбачено чотири основні кроки для забезпечення належного управління енергією.

  • Визначення та оцінка використання та споживання: першим кроком є ​​ідентифікація та оцінка енергоспоживання, яке в даний час існуює у різних галузях організації. Основні зусилля, спрямовані на покращення енергоефективності, повинні застосовуватися в областях, визначених як великі споживачі.
  • Визначення пріоритетів можливих для заощаджень. Іншим важливим аспектом є визначення тих заходів з економії, реалізація яких могла б сприяти підвищенню енергетичної ефективності організації. Після визначення, їх пріоритетність може бути зроблена шляхом порівняння економічних показників, таких як необхідні початкові інвестиції або період окупності.

Ці можливості для економії будуть також служити для встановлення цілей та планів дій. Разом цілі та плани дій є головною рушійною силою для постійного поліпшення енергетичної ефективності організації.

  • Визначення базової лінії енергії: базовий рівень енергії є контрольною точкою, яка використовується в якості основи порівняння для визначення енергетичної ефективності. Вона визначається за допомогою енергетичних та організаційних даних з початкового огляду енергії. Базова лінія полегшує порівняння того, де організація відповідає поточному енергетичному показнику, і де вона була до початку системи енергоменеджменту.
  • Відстеження системи: неможливо керувати енергією без відстеження споживання енергії. Таким чином, визначення енергоспоживання починається з моніторингу та вимірювання ключових характеристик, пов’язаних з енергоспоживанням та споживанням організації. Минулі та поточні дані збираються та аналізуються разом із майбутніми оцінками, щоб визначити, чи відповідає організація своїм поточним енергетичним цілям та встановлює майбутні цілі та програми в галузі енергетики.

Для моніторингу, вимірювання та аналізу ключових характеристик потрібен план вимірювання енергії. Такий план повинен визначати відповідні заходи моніторингу та вимірювання. Значні відхилення, що визначаються шляхом моніторингу та вимірювання, повинні бути вивчені та враховані.

Спостереження за енергоспоживанням дозволяє побачити закономірності відходів енергії та зрозуміти загальну енергетичну поведінку об’єкта.


На закінчення, система енергоменеджменту надає організації структуру, яка допоможе виконати всі наведені вище рекомендації та забезпечити безперервне покращення енергоефективності шляхом реалізації енергетичних цілей, спрямованих на зменшення енергоспоживання та вимірювання результатів.

Energy Consulting пропонує впровадити систему енероменеджмента, що дозволить раціонально використовувати паливно-енергетичні ресурси як для виробництва, так і для потреб опалення та інших невиробничих потреб.

© 2019 Smarty.